engelsk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
For my services I kindly request the following payment…
Formel, meget høflig
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Please find enclosed invoice no. … for …
Formel, høflig
Proforma faktura bude poslána faxem.
The pro forma invoice will be faxed.
Formel, direkte
Splatné ihned po obdržení zboží.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Formel, direkte
Celková splatná částka je...
The total amount payable is…
Formel, direkte
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
May we remind you that your payment for...is overdue.
Formel, meget direkte
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Formel, direkte
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Formel, direkte
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Formel, direkte
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Formel, direkte
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Please send your payment promptly.
Formel, direkte
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
We have not yet received payment for…
Formel, meget direkte
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Formel, meget direkte
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Formel, høflig