svensk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Formel, meget høflig
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Formel, høflig
Proforma faktura bude poslána faxem.
Proformafakturan kommer att faxas.
Formel, direkte
Splatné ihned po obdržení zboží.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formel, direkte
Celková splatná částka je...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Formel, direkte
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Formel, meget direkte
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Formel, direkte
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Formel, direkte
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Formel, direkte
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Formel, direkte
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formel, direkte
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Formel, meget direkte
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Formel, meget direkte
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Formel, høflig