fransk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Merci de régler le montant suivant...
Formel, meget høflig
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Formel, høflig
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
La facture pro forma sera faxée.
Formel, direkte
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Réglable directement après réception des biens.
Formel, direkte
Ödenecek toplam miktar ...
La montant total à payer est de...
Formel, direkte
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Formel, meget direkte
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Formel, direkte
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Formel, direkte
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Formel, direkte
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Formel, direkte
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Formel, direkte
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Formel, meget direkte
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Formel, meget direkte
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Formel, høflig