nederlandsk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formel, meget høflig
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formel, høflig
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formel, direkte
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formel, direkte
Ödenecek toplam miktar ...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formel, direkte
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formel, meget direkte
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formel, direkte
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formel, direkte
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formel, direkte
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formel, direkte
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formel, direkte
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formel, meget direkte
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formel, meget direkte
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formel, høflig