polsk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formel, meget høflig
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formel, høflig
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formel, direkte
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Płatne przy odbiorze.
Formel, direkte
Ödenecek toplam miktar ...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formel, direkte
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formel, meget direkte
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formel, direkte
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formel, direkte
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formel, direkte
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formel, direkte
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formel, direkte
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formel, meget direkte
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formel, meget direkte
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formel, høflig