russisk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formel, meget høflig
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formel, høflig
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formel, direkte
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Оплата сразу после доставки товара
Formel, direkte
Ödenecek toplam miktar ...
Общая сумма...
Formel, direkte
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Мы выписываем счета только в евро
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formel, meget direkte
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formel, direkte
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formel, direkte
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formel, direkte
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formel, direkte
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formel, direkte
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Мы еще не получили оплату за...
Formel, meget direkte
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formel, meget direkte
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formel, høflig