spansk | Fraser - Forretning | Faktura

Faktura - Udtalelse

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Formel, meget høflig
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Encontrará adjunta la factura número...
Formel, høflig
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
La factura pro forma será enviada por fax.
Formel, direkte
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Formel, direkte
Ödenecek toplam miktar ...
El monto total a pagar es...
Formel, direkte
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Formel, meget direkte

Faktura - Påmindelse

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Formel, meget direkte
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Formel, direkte
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Formel, direkte
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Formel, direkte
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Formel, direkte
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Formel, direkte
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Formel, meget direkte
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Formel, meget direkte
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Formel, høflig