engelsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

om morgenen
a.m. (ante meridiem)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ca. (cirka)
approx. (approximately)
Brugt med vurderinger
att. (attention)
attn. (to the attention of)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
BA (Bachelor)
B.A. (Bachelor of Arts)
Universitets titel
CET (Central European Time)
CET (Central European Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titel for æresgrad mennesker
dvs. (det vil sige)
i.e. (id est)
Brugt til at præcisere noget
inc. (incorporated)
inc. (incorporated)
Kommer efter bestemte forretnings navne
A/S (aktieselskab)
Ltd. (limited)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ikke tilgængelig
n/a (not applicable)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr. (nummer)
no. (number)
Brugt til ordre
pr. år (pro anno)
p.a. (per annum)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
om eftermiddagen
p.m. (post meridiem)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
vende
PTO (please turn over)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
vicedirektør
VP (vice president)
Den der kommer efter den administrerende direktør