Græsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

om morgenen
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ca. (cirka)
περ. (κατά προσέγγιση)
Brugt med vurderinger
att. (attention)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
BA (Bachelor)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Universitets titel
CET (Central European Time)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titel for æresgrad mennesker
dvs. (det vil sige)
π.χ. (για παράδειγμα)
Brugt til at præcisere noget
inc. (incorporated)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Kommer efter bestemte forretnings navne
A/S (aktieselskab)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ikke tilgængelig
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr. (nummer)
αριθ. (Αριθμός)
Brugt til ordre
pr. år (pro anno)
ανά έτος, ετήσια
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
om eftermiddagen
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
vende
γυρίστε σελίδα
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
vicedirektør
αντιπρόεδρος
Den der kommer efter den administrerende direktør