Thai | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

om morgenen
a.m.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ca. (cirka)
โดยประมาณค่า
Brugt med vurderinger
att. (attention)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
BA (Bachelor)
ปริญญาตรี
Universitets titel
CET (Central European Time)
เวลายุโรปกลาง
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
สยามบรมราชกุมารี
Titel for æresgrad mennesker
dvs. (det vil sige)
นั่นก็คือ
Brugt til at præcisere noget
inc. (incorporated)
ร่วมมือกับ
Kommer efter bestemte forretnings navne
A/S (aktieselskab)
จำกัด
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ikke tilgængelig
ไม่สามารถใช้ได้
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr. (nummer)
ตัวเลข
Brugt til ordre
pr. år (pro anno)
ทุกปี
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
om eftermiddagen
นาฬิกา
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
vende
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
vicedirektør
รองประธาน
Den der kommer efter den administrerende direktør