polsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m. (ante meridiem)
przed południem
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
approx. (approximately)
ok. (około)
Brugt med vurderinger
attn. (to the attention of)
do wiadomości
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
B.A. (Bachelor of Arts)
Licencjat
Universitets titel
CET (Central European Time)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Jego/Jej Królewska Mość
Titel for æresgrad mennesker
i.e. (id est)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Brugt til at præcisere noget
inc. (incorporated)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ltd. (limited)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kommer efter bestemte forretnings navne
n/a (not applicable)
nie dot. (nie dotyczy)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
no. (number)
nr (numer)
Brugt til ordre
p.a. (per annum)
rocznie
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
p.m. (post meridiem)
po południu
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
PTO (please turn over)
proszę odwrócić
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
VP (vice president)
wiceprezydent
Den der kommer efter den administrerende direktør