engelsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

aamup.
a.m. (ante meridiem)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
n. (noin)
approx. (approximately)
Brugt med vurderinger
...henkilön käsiteltäväksi
attn. (to the attention of)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
B.A. (Bachelor of Arts)
Universitets titel
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Central European Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titel for æresgrad mennesker
eli
i.e. (id est)
Brugt til at præcisere noget
Oy (osakeyhtiö)
inc. (incorporated)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Rajavastuuyhtiö
Ltd. (limited)
Kommer efter bestemte forretnings navne
ei saatavilla
n/a (not applicable)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nro. (numero)
no. (number)
Brugt til ordre
per vuosi
p.a. (per annum)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (post meridiem)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
käännä sivu
PTO (please turn over)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Varapresidentti
VP (vice president)
Den der kommer efter den administrerende direktør