esperanto | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

aamup.
a.m. (ante meridiem)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
n. (noin)
proks. (proksimume)
Brugt med vurderinger
...henkilön käsiteltäväksi
atn. (al la atento de)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
B.A. (Bachelor of Arts)
Universitets titel
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Centreŭropa Tempo)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Titel for æresgrad mennesker
eli
t.e. (tio estas)
Brugt til at præcisere noget
Oy (osakeyhtiö)
korp. (korpigita)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Rajavastuuyhtiö
Lgt. (limigita)
Kommer efter bestemte forretnings navne
ei saatavilla
n/u (ne uzebla)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nro. (numero)
no. (numero)
Brugt til ordre
per vuosi
p.a. (per annum)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (post meridiem)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
käännä sivu
BR (bonvolu reversi)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Varapresidentti
VP (vicprezidanto)
Den der kommer efter den administrerende direktør