Græsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

aamup.
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
n. (noin)
περ. (κατά προσέγγιση)
Brugt med vurderinger
...henkilön käsiteltäväksi
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Universitets titel
GMT (Greenwich Mean Time)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titel for æresgrad mennesker
eli
π.χ. (για παράδειγμα)
Brugt til at præcisere noget
Oy (osakeyhtiö)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Rajavastuuyhtiö
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Kommer efter bestemte forretnings navne
ei saatavilla
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nro. (numero)
αριθ. (Αριθμός)
Brugt til ordre
per vuosi
ανά έτος, ετήσια
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
iltap. (iltapäivällä)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
käännä sivu
γυρίστε σελίδα
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Varapresidentti
αντιπρόεδρος
Den der kommer efter den administrerende direktør