polsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

aamup.
przed południem
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
n. (noin)
ok. (około)
Brugt med vurderinger
...henkilön käsiteltäväksi
do wiadomości
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Licencjat
Universitets titel
GMT (Greenwich Mean Time)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Jego/Jej Królewska Mość
Titel for æresgrad mennesker
eli
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Brugt til at præcisere noget
Oy (osakeyhtiö)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Rajavastuuyhtiö
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kommer efter bestemte forretnings navne
ei saatavilla
nie dot. (nie dotyczy)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nro. (numero)
nr (numer)
Brugt til ordre
per vuosi
rocznie
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
iltap. (iltapäivällä)
po południu
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
käännä sivu
proszę odwrócić
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Varapresidentti
wiceprezydent
Den der kommer efter den administrerende direktør