svensk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

aamup.
f.m./fm. (förmiddag)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
n. (noin)
c:a/ca. (cirka)
Brugt med vurderinger
...henkilön käsiteltäväksi
att. (attestera)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Universitets titel
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Centraleuropeisk tid)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titel for æresgrad mennesker
eli
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Brugt til at præcisere noget
Oy (osakeyhtiö)
AB (aktiebolag)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Rajavastuuyhtiö
AB (aktiebolag)
Kommer efter bestemte forretnings navne
ei saatavilla
ej tillämpningsbart
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nro. (numero)
nr (nummer)
Brugt til ordre
per vuosi
per år
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
iltap. (iltapäivällä)
e.m./em. (eftermiddag)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
käännä sivu
v.g.v. (var god vänd)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Varapresidentti
VP (vice ordförande)
Den der kommer efter den administrerende direktør