Thai | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

aamup.
a.m.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
n. (noin)
โดยประมาณค่า
Brugt med vurderinger
...henkilön käsiteltäväksi
เนื่องในความตั้งใจของ...
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
ปริญญาตรี
Universitets titel
GMT (Greenwich Mean Time)
เวลายุโรปกลาง
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
สยามบรมราชกุมารี
Titel for æresgrad mennesker
eli
นั่นก็คือ
Brugt til at præcisere noget
Oy (osakeyhtiö)
ร่วมมือกับ
Kommer efter bestemte forretnings navne
Rajavastuuyhtiö
จำกัด
Kommer efter bestemte forretnings navne
ei saatavilla
ไม่สามารถใช้ได้
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nro. (numero)
ตัวเลข
Brugt til ordre
per vuosi
ทุกปี
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
iltap. (iltapäivällä)
นาฬิกา
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
käännä sivu
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Varapresidentti
รองประธาน
Den der kommer efter den administrerende direktør