finsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m. (ante meridiem) : avant midi
aamup.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
approx. (approximativement)
n. (noin)
Brugt med vurderinger
attn. (à l'attention de)
...henkilön käsiteltäväksi
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licence
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Universitets titel
HEC (heure d'Europe centrale)
GMT (Greenwich Mean Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titel for æresgrad mennesker
c.à.d (c'est-à-dire)
eli
Brugt til at præcisere noget
S.A. (Société Anonyme)
Oy (osakeyhtiö)
Kommer efter bestemte forretnings navne
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Rajavastuuyhtiö
Kommer efter bestemte forretnings navne
n/a (non applicable)
ei saatavilla
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
n° (numéro)
nro. (numero)
Brugt til ordre
p. a. (par an)
per vuosi
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
p.m. (post meridiem) : après-midi
iltap. (iltapäivällä)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
käännä sivu
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
V.P. (vice-président)
Varapresidentti
Den der kommer efter den administrerende direktør