Græsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m. (ante meridiem) : avant midi
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
approx. (approximativement)
περ. (κατά προσέγγιση)
Brugt med vurderinger
attn. (à l'attention de)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licence
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Universitets titel
HEC (heure d'Europe centrale)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titel for æresgrad mennesker
c.à.d (c'est-à-dire)
π.χ. (για παράδειγμα)
Brugt til at præcisere noget
S.A. (Société Anonyme)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Kommer efter bestemte forretnings navne
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Kommer efter bestemte forretnings navne
n/a (non applicable)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
n° (numéro)
αριθ. (Αριθμός)
Brugt til ordre
p. a. (par an)
ανά έτος, ετήσια
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
p.m. (post meridiem) : après-midi
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
γυρίστε σελίδα
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
V.P. (vice-président)
αντιπρόεδρος
Den der kommer efter den administrerende direktør