polsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m. (ante meridiem) : avant midi
przed południem
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
approx. (approximativement)
ok. (około)
Brugt med vurderinger
attn. (à l'attention de)
do wiadomości
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licence
Licencjat
Universitets titel
HEC (heure d'Europe centrale)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Jego/Jej Królewska Mość
Titel for æresgrad mennesker
c.à.d (c'est-à-dire)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Brugt til at præcisere noget
S.A. (Société Anonyme)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Kommer efter bestemte forretnings navne
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kommer efter bestemte forretnings navne
n/a (non applicable)
nie dot. (nie dotyczy)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
n° (numéro)
nr (numer)
Brugt til ordre
p. a. (par an)
rocznie
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
p.m. (post meridiem) : après-midi
po południu
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
proszę odwrócić
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
V.P. (vice-président)
wiceprezydent
Den der kommer efter den administrerende direktør