Thai | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m. (ante meridiem) : avant midi
a.m.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
approx. (approximativement)
โดยประมาณค่า
Brugt med vurderinger
attn. (à l'attention de)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licence
ปริญญาตรี
Universitets titel
HEC (heure d'Europe centrale)
เวลายุโรปกลาง
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
S.A.R. (Son Altesse Royale)
สยามบรมราชกุมารี
Titel for æresgrad mennesker
c.à.d (c'est-à-dire)
นั่นก็คือ
Brugt til at præcisere noget
S.A. (Société Anonyme)
ร่วมมือกับ
Kommer efter bestemte forretnings navne
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
จำกัด
Kommer efter bestemte forretnings navne
n/a (non applicable)
ไม่สามารถใช้ได้
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
n° (numéro)
ตัวเลข
Brugt til ordre
p. a. (par an)
ทุกปี
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
p.m. (post meridiem) : après-midi
นาฬิกา
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
V.P. (vice-président)
รองประธาน
Den der kommer efter den administrerende direktør