dansk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

π.μ. (προ μεσημβρίας)
om morgenen
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (cirka)
Brugt med vurderinger
υπόψιν (Για την προσοχή του)
att. (attention)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
BA (Bachelor)
Universitets titel
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Central European Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titel for æresgrad mennesker
π.χ. (για παράδειγμα)
dvs. (det vil sige)
Brugt til at præcisere noget
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
inc. (incorporated)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
A/S (aktieselskab)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Ikke tilgængelig
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
αριθ. (Αριθμός)
nr. (nummer)
Brugt til ordre
ανά έτος, ετήσια
pr. år (pro anno)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
om eftermiddagen
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
γυρίστε σελίδα
vende
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
αντιπρόεδρος
vicedirektør
Den der kommer efter den administrerende direktør