engelsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m. (ante meridiem)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
approx. (approximately)
Brugt med vurderinger
υπόψιν (Για την προσοχή του)
attn. (to the attention of)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Universitets titel
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Central European Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titel for æresgrad mennesker
π.χ. (για παράδειγμα)
i.e. (id est)
Brugt til at præcisere noget
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
inc. (incorporated)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Ltd. (limited)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (not applicable)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
αριθ. (Αριθμός)
no. (number)
Brugt til ordre
ανά έτος, ετήσια
p.a. (per annum)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (post meridiem)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
γυρίστε σελίδα
PTO (please turn over)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
αντιπρόεδρος
VP (vice president)
Den der kommer efter den administrerende direktør