finsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

π.μ. (προ μεσημβρίας)
aamup.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
n. (noin)
Brugt med vurderinger
υπόψιν (Για την προσοχή του)
...henkilön käsiteltäväksi
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Universitets titel
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
GMT (Greenwich Mean Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titel for æresgrad mennesker
π.χ. (για παράδειγμα)
eli
Brugt til at præcisere noget
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Oy (osakeyhtiö)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Rajavastuuyhtiö
Kommer efter bestemte forretnings navne
Δ/Υ (δεν ισχύει)
ei saatavilla
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
αριθ. (Αριθμός)
nro. (numero)
Brugt til ordre
ανά έτος, ετήσια
per vuosi
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
iltap. (iltapäivällä)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
γυρίστε σελίδα
käännä sivu
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
αντιπρόεδρος
Varapresidentti
Den der kommer efter den administrerende direktør