kinesisk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

π.μ. (προ μεσημβρίας)
上午
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
大约
Brugt med vurderinger
υπόψιν (Για την προσοχή του)
请...注意
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
文学学士
Universitets titel
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
欧洲中部时间
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
尊敬的
Titel for æresgrad mennesker
π.χ. (για παράδειγμα)
Brugt til at præcisere noget
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
有限责任公司
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
股份有限公司
Kommer efter bestemte forretnings navne
Δ/Υ (δεν ισχύει)
不适用
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
αριθ. (Αριθμός)
订购号
Brugt til ordre
ανά έτος, ετήσια
每年
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
下午
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
γυρίστε σελίδα
请翻面
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
αντιπρόεδρος
副总裁
Den der kommer efter den administrerende direktør