polsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

π.μ. (προ μεσημβρίας)
przed południem
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
ok. (około)
Brugt med vurderinger
υπόψιν (Για την προσοχή του)
do wiadomości
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licencjat
Universitets titel
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Jego/Jej Królewska Mość
Titel for æresgrad mennesker
π.χ. (για παράδειγμα)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Brugt til at præcisere noget
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Δ/Υ (δεν ισχύει)
nie dot. (nie dotyczy)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
αριθ. (Αριθμός)
nr (numer)
Brugt til ordre
ανά έτος, ετήσια
rocznie
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
po południu
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
γυρίστε σελίδα
proszę odwrócić
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
αντιπρόεδρος
wiceprezydent
Den der kommer efter den administrerende direktør