spansk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m (ante meridiem)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
aprox. (aproximadamente)
Brugt med vurderinger
υπόψιν (Για την προσοχή του)
A/A
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Universitets titel
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Hora Central Europea)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
S.A.R (Su Alteza Real)
Titel for æresgrad mennesker
π.χ. (για παράδειγμα)
es decir,...
Brugt til at præcisere noget
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Sociedad Anónima)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Δ/Υ (δεν ισχύει)
N/A (no aplica)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
αριθ. (Αριθμός)
nro. (número)
Brugt til ordre
ανά έτος, ετήσια
al año, anualmente
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (post meridiem)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
γυρίστε σελίδα
Ver reverso
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
αντιπρόεδρος
Vicepresidente
Den der kommer efter den administrerende direktør