svensk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

π.μ. (προ μεσημβρίας)
f.m./fm. (förmiddag)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
c:a/ca. (cirka)
Brugt med vurderinger
υπόψιν (Για την προσοχή του)
att. (attestera)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Universitets titel
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Centraleuropeisk tid)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titel for æresgrad mennesker
π.χ. (για παράδειγμα)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Brugt til at præcisere noget
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
AB (aktiebolag)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
AB (aktiebolag)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Δ/Υ (δεν ισχύει)
ej tillämpningsbart
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
αριθ. (Αριθμός)
nr (nummer)
Brugt til ordre
ανά έτος, ετήσια
per år
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
e.m./em. (eftermiddag)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
γυρίστε σελίδα
v.g.v. (var god vänd)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
αντιπρόεδρος
VP (vice ordförande)
Den der kommer efter den administrerende direktør