Thai | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
โดยประมาณค่า
Brugt med vurderinger
υπόψιν (Για την προσοχή του)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
ปริญญาตรี
Universitets titel
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
เวลายุโรปกลาง
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
สยามบรมราชกุมารี
Titel for æresgrad mennesker
π.χ. (για παράδειγμα)
นั่นก็คือ
Brugt til at præcisere noget
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
ร่วมมือกับ
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
จำกัด
Kommer efter bestemte forretnings navne
Δ/Υ (δεν ισχύει)
ไม่สามารถใช้ได้
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
αριθ. (Αριθμός)
ตัวเลข
Brugt til ordre
ανά έτος, ετήσια
ทุกปี
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
นาฬิกา
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
γυρίστε σελίδα
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
αντιπρόεδρος
รองประธาน
Den der kommer efter den administrerende direktør