tjekkisk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a. m.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
περ. (κατά προσέγγιση)
přibl. (přibližně)
Brugt med vurderinger
υπόψιν (Για την προσοχή του)
MP. (do vlastních rukou)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Bc. (Bakalář)
Universitets titel
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Středoevropský čas)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Titel for æresgrad mennesker
π.χ. (για παράδειγμα)
tj. (to jest)
Brugt til at præcisere noget
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
a.s. (akciová společnost)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (chybějící data)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
αριθ. (Αριθμός)
č. (číslo)
Brugt til ordre
ανά έτος, ετήσια
p.a. (per annum - ročně)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p. m.
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
γυρίστε σελίδα
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
αντιπρόεδρος
VP (viceprezident)
Den der kommer efter den administrerende direktør