engelsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

v.m. (voor de middag)
a.m. (ante meridiem)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ong. (ongeveer)
approx. (approximately)
Brugt med vurderinger
t.a.v. (ter attentie van)
attn. (to the attention of)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Universitets titel
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Central European Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titel for æresgrad mennesker
d.w.z. (dat wil zeggen)
i.e. (id est)
Brugt til at præcisere noget
nv (naamloze vennootschap)
inc. (incorporated)
Kommer efter bestemte forretnings navne
nv (naamloze vennootschap)
Ltd. (limited)
Kommer efter bestemte forretnings navne
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (not applicable)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr. (nummer)
no. (number)
Brugt til ordre
p.j. (per jaar)
p.a. (per annum)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
PTO (please turn over)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
VP (vice-president)
VP (vice president)
Den der kommer efter den administrerende direktør