polsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

v.m. (voor de middag)
przed południem
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ong. (ongeveer)
ok. (około)
Brugt med vurderinger
t.a.v. (ter attentie van)
do wiadomości
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
B.A. (Bachelor of Arts)
Licencjat
Universitets titel
MET (Middel-Europese Tijd)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Jego/Jej Królewska Mość
Titel for æresgrad mennesker
d.w.z. (dat wil zeggen)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Brugt til at præcisere noget
nv (naamloze vennootschap)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Kommer efter bestemte forretnings navne
nv (naamloze vennootschap)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kommer efter bestemte forretnings navne
n.v.t. (niet van toepassing)
nie dot. (nie dotyczy)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr. (nummer)
nr (numer)
Brugt til ordre
p.j. (per jaar)
rocznie
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
n.m. (na de middag)
po południu
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
proszę odwrócić
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
VP (vice-president)
wiceprezydent
Den der kommer efter den administrerende direktør