svensk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

v.m. (voor de middag)
f.m./fm. (förmiddag)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ong. (ongeveer)
c:a/ca. (cirka)
Brugt med vurderinger
t.a.v. (ter attentie van)
att. (attestera)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
B.A. (Bachelor of Arts)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Universitets titel
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Centraleuropeisk tid)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titel for æresgrad mennesker
d.w.z. (dat wil zeggen)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Brugt til at præcisere noget
nv (naamloze vennootschap)
AB (aktiebolag)
Kommer efter bestemte forretnings navne
nv (naamloze vennootschap)
AB (aktiebolag)
Kommer efter bestemte forretnings navne
n.v.t. (niet van toepassing)
ej tillämpningsbart
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr. (nummer)
nr (nummer)
Brugt til ordre
p.j. (per jaar)
per år
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
n.m. (na de middag)
e.m./em. (eftermiddag)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
v.g.v. (var god vänd)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
VP (vice-president)
VP (vice ordförande)
Den der kommer efter den administrerende direktør