tjekkisk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

v.m. (voor de middag)
a. m.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ong. (ongeveer)
přibl. (přibližně)
Brugt med vurderinger
t.a.v. (ter attentie van)
MP. (do vlastních rukou)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
B.A. (Bachelor of Arts)
Bc. (Bakalář)
Universitets titel
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Středoevropský čas)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Titel for æresgrad mennesker
d.w.z. (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Brugt til at præcisere noget
nv (naamloze vennootschap)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Kommer efter bestemte forretnings navne
nv (naamloze vennootschap)
a.s. (akciová společnost)
Kommer efter bestemte forretnings navne
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (chybějící data)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr. (nummer)
č. (číslo)
Brugt til ordre
p.j. (per jaar)
p.a. (per annum - ročně)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
n.m. (na de middag)
p. m.
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
z.o.z. (zie ommezijde)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
VP (vice-president)
VP (viceprezident)
Den der kommer efter den administrerende direktør