polsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

Da mezzanotte alle 12
przed południem
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ca. (circa)
ok. (około)
Brugt med vurderinger
c/o (all'attenzione di)
do wiadomości
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Dott. (dottore)
Licencjat
Universitets titel
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Jego/Jej Królewska Mość
Titel for æresgrad mennesker
i.e. (id est) / cioè
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Brugt til at præcisere noget
S.p.A. (Società per Azioni)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Kommer efter bestemte forretnings navne
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kommer efter bestemte forretnings navne
non applicabile / non pertinente
nie dot. (nie dotyczy)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
num.
nr (numer)
Brugt til ordre
annuale / per anno
rocznie
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
Dalle tredici alle ventitré
po południu
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
vedi retro
proszę odwrócić
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
VP (Vicepresidente)
wiceprezydent
Den der kommer efter den administrerende direktør