polsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m.(午前中)
przed południem
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
おおよそ
ok. (około)
Brugt med vurderinger
・・・宛てに
do wiadomości
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
文学士
Licencjat
Universitets titel
中央ヨーロッパ標準時
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
殿下
Jego/Jej Królewska Mość
Titel for æresgrad mennesker
すなわち
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Brugt til at præcisere noget
法人組織
S.A. (Spółka Akcyjna)
Kommer efter bestemte forretnings navne
有限会社
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kommer efter bestemte forretnings navne
該当なし
nie dot. (nie dotyczy)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
No.
nr (numer)
Brugt til ordre
毎年
rocznie
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
p.m. (午後)
po południu
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
裏面に続く
proszę odwrócić
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
副大統領
wiceprezydent
Den der kommer efter den administrerende direktør