dansk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

上午
om morgenen
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
大约
ca. (cirka)
Brugt med vurderinger
请...注意
att. (attention)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
文学学士
BA (Bachelor)
Universitets titel
欧洲中部时间
CET (Central European Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
尊敬的
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titel for æresgrad mennesker
dvs. (det vil sige)
Brugt til at præcisere noget
有限责任公司
inc. (incorporated)
Kommer efter bestemte forretnings navne
股份有限公司
A/S (aktieselskab)
Kommer efter bestemte forretnings navne
不适用
Ikke tilgængelig
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
订购号
nr. (nummer)
Brugt til ordre
每年
pr. år (pro anno)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
下午
om eftermiddagen
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
请翻面
vende
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
副总裁
vicedirektør
Den der kommer efter den administrerende direktør