engelsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

上午
a.m. (ante meridiem)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
大约
approx. (approximately)
Brugt med vurderinger
请...注意
attn. (to the attention of)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
文学学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Universitets titel
欧洲中部时间
CET (Central European Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
尊敬的
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titel for æresgrad mennesker
i.e. (id est)
Brugt til at præcisere noget
有限责任公司
inc. (incorporated)
Kommer efter bestemte forretnings navne
股份有限公司
Ltd. (limited)
Kommer efter bestemte forretnings navne
不适用
n/a (not applicable)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
订购号
no. (number)
Brugt til ordre
每年
p.a. (per annum)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
下午
p.m. (post meridiem)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
请翻面
PTO (please turn over)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
副总裁
VP (vice president)
Den der kommer efter den administrerende direktør