Græsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

上午
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
大约
περ. (κατά προσέγγιση)
Brugt med vurderinger
请...注意
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
文学学士
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Universitets titel
欧洲中部时间
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
尊敬的
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titel for æresgrad mennesker
π.χ. (για παράδειγμα)
Brugt til at præcisere noget
有限责任公司
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Kommer efter bestemte forretnings navne
股份有限公司
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Kommer efter bestemte forretnings navne
不适用
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
订购号
αριθ. (Αριθμός)
Brugt til ordre
每年
ανά έτος, ετήσια
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
下午
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
请翻面
γυρίστε σελίδα
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
副总裁
αντιπρόεδρος
Den der kommer efter den administrerende direktør