japansk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

上午
a.m.(午前中)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
大约
おおよそ
Brugt med vurderinger
请...注意
・・・宛てに
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
文学学士
文学士
Universitets titel
欧洲中部时间
中央ヨーロッパ標準時
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
尊敬的
殿下
Titel for æresgrad mennesker
すなわち
Brugt til at præcisere noget
有限责任公司
法人組織
Kommer efter bestemte forretnings navne
股份有限公司
有限会社
Kommer efter bestemte forretnings navne
不适用
該当なし
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
订购号
No.
Brugt til ordre
每年
毎年
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
下午
p.m. (午後)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
请翻面
裏面に続く
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
副总裁
副大統領
Den der kommer efter den administrerende direktør