polsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

上午
przed południem
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
大约
ok. (około)
Brugt med vurderinger
请...注意
do wiadomości
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
文学学士
Licencjat
Universitets titel
欧洲中部时间
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
尊敬的
Jego/Jej Królewska Mość
Titel for æresgrad mennesker
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Brugt til at præcisere noget
有限责任公司
S.A. (Spółka Akcyjna)
Kommer efter bestemte forretnings navne
股份有限公司
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kommer efter bestemte forretnings navne
不适用
nie dot. (nie dotyczy)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
订购号
nr (numer)
Brugt til ordre
每年
rocznie
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
下午
po południu
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
请翻面
proszę odwrócić
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
副总裁
wiceprezydent
Den der kommer efter den administrerende direktør