svensk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

上午
f.m./fm. (förmiddag)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
大约
c:a/ca. (cirka)
Brugt med vurderinger
请...注意
att. (attestera)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
文学学士
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Universitets titel
欧洲中部时间
CET (Centraleuropeisk tid)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
尊敬的
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titel for æresgrad mennesker
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Brugt til at præcisere noget
有限责任公司
AB (aktiebolag)
Kommer efter bestemte forretnings navne
股份有限公司
AB (aktiebolag)
Kommer efter bestemte forretnings navne
不适用
ej tillämpningsbart
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
订购号
nr (nummer)
Brugt til ordre
每年
per år
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
下午
e.m./em. (eftermiddag)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
请翻面
v.g.v. (var god vänd)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
副总裁
VP (vice ordförande)
Den der kommer efter den administrerende direktør