Thai | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

上午
a.m.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
大约
โดยประมาณค่า
Brugt med vurderinger
请...注意
เนื่องในความตั้งใจของ...
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
文学学士
ปริญญาตรี
Universitets titel
欧洲中部时间
เวลายุโรปกลาง
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
尊敬的
สยามบรมราชกุมารี
Titel for æresgrad mennesker
นั่นก็คือ
Brugt til at præcisere noget
有限责任公司
ร่วมมือกับ
Kommer efter bestemte forretnings navne
股份有限公司
จำกัด
Kommer efter bestemte forretnings navne
不适用
ไม่สามารถใช้ได้
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
订购号
ตัวเลข
Brugt til ordre
每年
ทุกปี
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
下午
นาฬิกา
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
请翻面
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
副总裁
รองประธาน
Den der kommer efter den administrerende direktør