tyrkisk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

上午
sabah (öğleden önce)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
大约
tahmini
Brugt med vurderinger
请...注意
dikkatine
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
文学学士
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Universitets titel
欧洲中部时间
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
尊敬的
huzurunda
Titel for æresgrad mennesker
yani
Brugt til at præcisere noget
有限责任公司
A.Ş. (anonim şirketi)
Kommer efter bestemte forretnings navne
股份有限公司
Ltd. (limited)
Kommer efter bestemte forretnings navne
不适用
geçersiz
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
订购号
no. (numara)
Brugt til ordre
每年
yıllık / yılda bir
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
下午
öğleden sonra
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
请翻面
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
副总裁
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Den der kommer efter den administrerende direktør