fransk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

오전
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
대개 (대략)
approx. (approximativement)
Brugt med vurderinger
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
attn. (à l'attention de)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
학사
Licence
Universitets titel
중앙유럽 표준시
HEC (heure d'Europe centrale)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
전하
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Titel for æresgrad mennesker
즉, 다시 말하자면
c.à.d (c'est-à-dire)
Brugt til at præcisere noget
주식회사
S.A. (Société Anonyme)
Kommer efter bestemte forretnings navne
사 (社)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Kommer efter bestemte forretnings navne
없음
n/a (non applicable)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
n° (numéro)
Brugt til ordre
매년
p. a. (par an)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
오후
p.m. (post meridiem) : après-midi
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
뒷 장을 봐주십시오
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
부사장님, 부통령님, 부회장님
V.P. (vice-président)
Den der kommer efter den administrerende direktør