Græsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

오전
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
대개 (대략)
περ. (κατά προσέγγιση)
Brugt med vurderinger
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
학사
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Universitets titel
중앙유럽 표준시
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
전하
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titel for æresgrad mennesker
즉, 다시 말하자면
π.χ. (για παράδειγμα)
Brugt til at præcisere noget
주식회사
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Kommer efter bestemte forretnings navne
사 (社)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Kommer efter bestemte forretnings navne
없음
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
αριθ. (Αριθμός)
Brugt til ordre
매년
ανά έτος, ετήσια
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
오후
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
뒷 장을 봐주십시오
γυρίστε σελίδα
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
부사장님, 부통령님, 부회장님
αντιπρόεδρος
Den der kommer efter den administrerende direktør