polsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

오전
przed południem
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
대개 (대략)
ok. (około)
Brugt med vurderinger
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
do wiadomości
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
학사
Licencjat
Universitets titel
중앙유럽 표준시
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
전하
Jego/Jej Królewska Mość
Titel for æresgrad mennesker
즉, 다시 말하자면
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Brugt til at præcisere noget
주식회사
S.A. (Spółka Akcyjna)
Kommer efter bestemte forretnings navne
사 (社)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kommer efter bestemte forretnings navne
없음
nie dot. (nie dotyczy)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr (numer)
Brugt til ordre
매년
rocznie
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
오후
po południu
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
뒷 장을 봐주십시오
proszę odwrócić
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
부사장님, 부통령님, 부회장님
wiceprezydent
Den der kommer efter den administrerende direktør