Thai | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

오전
a.m.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
대개 (대략)
โดยประมาณค่า
Brugt med vurderinger
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
학사
ปริญญาตรี
Universitets titel
중앙유럽 표준시
เวลายุโรปกลาง
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
전하
สยามบรมราชกุมารี
Titel for æresgrad mennesker
즉, 다시 말하자면
นั่นก็คือ
Brugt til at præcisere noget
주식회사
ร่วมมือกับ
Kommer efter bestemte forretnings navne
사 (社)
จำกัด
Kommer efter bestemte forretnings navne
없음
ไม่สามารถใช้ได้
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
ตัวเลข
Brugt til ordre
매년
ทุกปี
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
오후
นาฬิกา
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
뒷 장을 봐주십시오
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
부사장님, 부통령님, 부회장님
รองประธาน
Den der kommer efter den administrerende direktør