tyrkisk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

오전
sabah (öğleden önce)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
대개 (대략)
tahmini
Brugt med vurderinger
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
dikkatine
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
학사
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Universitets titel
중앙유럽 표준시
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
전하
huzurunda
Titel for æresgrad mennesker
즉, 다시 말하자면
yani
Brugt til at præcisere noget
주식회사
A.Ş. (anonim şirketi)
Kommer efter bestemte forretnings navne
사 (社)
Ltd. (limited)
Kommer efter bestemte forretnings navne
없음
geçersiz
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
no. (numara)
Brugt til ordre
매년
yıllık / yılda bir
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
오후
öğleden sonra
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
뒷 장을 봐주십시오
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
부사장님, 부통령님, 부회장님
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Den der kommer efter den administrerende direktør