dansk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

przed południem
om morgenen
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ok. (około)
ca. (cirka)
Brugt med vurderinger
do wiadomości
att. (attention)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licencjat
BA (Bachelor)
Universitets titel
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Central European Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titel for æresgrad mennesker
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
dvs. (det vil sige)
Brugt til at præcisere noget
S.A. (Spółka Akcyjna)
inc. (incorporated)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
A/S (aktieselskab)
Kommer efter bestemte forretnings navne
nie dot. (nie dotyczy)
Ikke tilgængelig
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr (numer)
nr. (nummer)
Brugt til ordre
rocznie
pr. år (pro anno)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
po południu
om eftermiddagen
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
proszę odwrócić
vende
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
wiceprezydent
vicedirektør
Den der kommer efter den administrerende direktør